2019 Torba Yasa Meclisden Geçti Vergi Sgk Borcu Yapılandırma Köprü Geçiş Affı Var mı

Türkiye büyük millet meclisinde görüşülen torba yasa sonun da meclis den geçti bir çok paketin içinde olduğu torba yasa da neler var netleşti.Bu yasa da vergi sgk bağkur prim affı yapılandırma yok

2019 Torba Yasa Meclisden Geçti Vergi Sgk Borcu Yapılandırma Köprü Geçiş Affı Var mı

Türkiye büyük millet meclisinde görüşülen torba yasa sonun da meclis den geçti bir çok paketin içinde olduğu torba yasa da neler var netleşti.Bu yasa da vergi sgk bağkur prim affı yapılandırma yok

2019 Torba Yasa Meclisden Geçti Vergi Sgk Borcu Yapılandırma Köprü Geçiş Affı Var mı
31 Mayıs 2019 - 13:34

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde  Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek  yasalaştı.

Düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi,  yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, Gelir  Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini  kapsamayacak.

Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla  vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal  bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim  enstitüsünden oluşacak.


TRT çalışanlarına yönelik disiplin cezaları

Yasa, TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele  uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar ve disiplin  işlemlerinin uygulanma esaslarını da belirliyor.

Buna göre TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu  oluşturulacak.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri  tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı  alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu  yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca  ret kararı verilmesi halinde, genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin cezası  verebilecek.

Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin  cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı  verilecek.

Disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler 5 yıl, kademe  ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler 10 yıl boyunca kurum içinde müdür ve  yönetici kadrolarına atanamayacak.

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevleri başında  kalmalarında sakınca görülen personel hakkında görevden uzaklaştırmaya, Genel  Müdür ile kurum müfettişleri yetkili olacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum