Sefir Kime Deniyor TDK 'ya Göre Sefir Kelime nin Sözcük Anlamı Nedir ?

Star tv de başlayan Sefirin Kızı dizisi başlayınca Sefir Ne demek hangi anlama geliyor sorularıda sorulmaya başlandı En çok aranan kelimeler arasında Sefir Kelime anlamı nedir oldu Tük dil kurumuna göre anlamı nedir

Sefir Kime Deniyor TDK 'ya Göre Sefir Kelime nin Sözcük Anlamı Nedir ?

Star tv de başlayan Sefirin Kızı dizisi başlayınca Sefir Ne demek hangi anlama geliyor sorularıda sorulmaya başlandı En çok aranan kelimeler arasında Sefir Kelime anlamı nedir oldu Tük dil kurumuna göre anlamı nedir

Sefir Kime Deniyor TDK 'ya Göre Sefir Kelime nin Sözcük Anlamı Nedir ?
23 Aralık 2019 - 21:03

Arapça kökenli ve isim olarak kullanılan "sefir" kelimesi; "elçi" anlamına geliyor.

TDK sefir kelimesi için Memduh Şevket Esendal'dan şu örneği veriyor:

"Herkes onun az zamanda büyük yer tutacağını, bir zaman gelip sefir, nazır olacağını söylüyorlar." - Memduh Şevket Esendal

SEFİR KELİMESİNİN TARİHİ


Büyükelçi, eski tabirle "sefir-i kebir" ya da yalnızca sefir, bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomat'tır. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanı'nı temsil eder. Kadın büyükelçiler ve büyükelçilerin eşleri için ise sefire tabiri Osmanlı Devleti döneminde kullanılmıştır.

Büyükelçiler, temsil ettikleri ülke devlet bașkanının imzasını tașıyan bir "güven mektubu"nu (İtimatname) atandıkları ülke devlet başkanına özel bir törenle arz eder ve ancak bu törenden sonra resmen göreve başlamış kabul olunurlar. Demokrasilerde büyükelçiler ülkelerinde sorumlu hükûmet tarafından atansa da, devlet başkanının kişisel temsilcisi olduklarından, hükûmetler bu atamaları gerçekleştirmeden önce, sembolik yetkili devlet başkanlarından dahi ön onay almaya gerek duyarlar. Büyükelçi atamalarında, temsilcinin görev yapacağı ülke(ler) hükümet(ler)inden de diplomasi dilinde "agreman" denilen ön onay alınır. Devletler, diplomatik ilişkide bulundukları her ülkeye mukim bir büyükelçi göndermeyebilirler. Onun yerine bir ülkede mukim olan büyükelçi çevre ülkelerden bazıları nezdinde de akredite olunabilir.

Büyükelçinin temsil işlevi dışındaki başlıca görevi, ülkesi ile nezdinde görevli bulunduğu ülke(ler) arasında siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal, kültürel vb. ilişkileri geliştirmeye çalıșmaktır.

Görev süresi sona eren bir büyükelçi, yine kendi devlet başkanının imzasını taşıyan, görevli bulunduğu ülke(ler) devlet başkan(lar)ına muhatap bir mektup ile geri çağrılır. Uygulamada, bu mektup, genellikle, görev yerine yeni gelen büyükelçi tarafından, kendi güven mektubu ile birlikte, nezdine atanılan devlet başkanına takdim olunur.